(Dutch version further below)

I read this book with much pleasure and in my opinion Gunther is really gifted with picking out the right level of detail when you want to learn and use Scrum in your company. Also the size of the book is great, easy to carry when you want to travel! I had the pleasure to have Gunther as my teacher for PSM and he helped me a lot to get my PSM III Certificate. I like his sober, down to earth, practical way of telling about Scrum and the ‘Why’ of it. The book demonstrates Gunthers core view that Scrum is about a journey, a journey of discovery and fun. He designed the book to be a helpful guide on that journey. It covers all roles, events, artifacts and the main principles and theory underpinning Scrum.  A broader context to this fundamental description of Scrum is given by describing the past and the future of Scrum.
Ken Schwaber, Scrum co-creator says that this book currently is the best available description of Scrum around by describing Scrum in its entirety, focusing on the subject, Scrum, in a way that it truly supports the reader. The book has a language and style in line with the philosophy of Scrum. Furthermore shows the playfulness of Scrum.

(Dutch version)

Ik heb dit boek met veel plezier gelezen en naar mijn mening is Gunther echt begaafd met het kiezen van het juiste detailniveau wanneer je Scrum in je bedrijf wilt leren en gebruiken. Ook de grootte van het boek is geweldig, gemakkelijk te dragen wanneer je wilt reizen! Ik had het genoegen om Gunther als mijn leraar voor PSM te hebben en hij heeft me veel geholpen om mijn PSM III-certificaat te krijgen. Ik hou van zijn nuchtere, praktische manier om over Scrum en het ‘waarom’ ervan te vertellen. Het boek demonstreert Gunthers kernvisie dat Scrum gaat over een reis, een ontdekkingsreis en plezier. Hij ontwierp het boek als een nuttige gids voor die reis. Het behandelt alle rollen, evenementen, artefacten en de belangrijkste principes en theorie die aan de basis liggen van Scrum. Een bredere context voor deze fundamentele beschrijving van Scrum wordt gegeven door het verleden en de toekomst van Scrum te beschrijven.

Ken Schwaber, Scrum co-creator, zegt dat dit boek momenteel de best beschikbare beschrijving van Scrum is door Scrum in zijn geheel te beschrijven, met de nadruk op het onderwerp, Scrum, op een manier die echt de lezer ondersteunt. Het boek heeft een taal en stijl die aansluiten bij de filosofie van Scrum. Verder toont Gunther de speelsheid van Scrum.