How Agile Managers Beat the Odds, Delight Their Customers, and Leave Competitors in the Dust.

(Dutch version further below)

Interested in how to get more ‘value for money’? In my opinion this book is a must-read for all managers and business owners. It is the basis of what Scrum has to offer for business relating to the use and development of software.  And written by the creators of Scrum, who put their long and broad experience in software development into a framework that really works!

Software in 30 Days summarizes the Agile and Scrum software development method, which allows creation of game-changing software, in sprints of maximum 1 month. They claim projects that use it are three times more successful than those that don’t. Read how this unorthodox framework works, how to get started, and how to succeed. Control risk, manage projects, and have your people succeed with simple but profound shifts in the thinking.

The authors explain powerful concepts such as the art of the possible, bottom-up intelligence, and why it’s good to fail early, all with no risk greater than thirty days.

Ken Schwaber is a co-founder of the Agile software movement, and co-creator, with Jeff Sutherland, of the ”Scrum” technique for building software in 30 days. Jeff Sutherland was cosigner of the Agile Manifesto, which marked the start of the Agile movement.

(Dutch version)

Software in 30 dagen

Hoe Agile Managers de kansen pakken, hun klanten verrassen en concurrenten in achter laten. Geïnteresseerd in meer ‘waar voor uw geld’? Naar mijn mening is dit boek een must read voor alle managers en ondernemers. Het is de basis van wat Scrum te bieden heeft voor bedrijven met betrekking tot het gebruik en de ontwikkeling van software. En geschreven door de makers van Scrum, die hun lange en brede ervaring in softwareontwikkeling hebben ingebouwd in een framework dat echt werkt!
Software in 30 Dagen geeft een samenvatting van de Agile en Scrum software ontwikkelmethode, waarmee je software voor het ‘veranderen van het spel’ (‘change the game’) kunt maken, in sprints van maximaal 1 maand. Ze beweren dat projecten die het gebruiken drie keer meer succes hebben dan projecten die dat niet doen. Lees hoe dit onorthodoxe kader werkt, hoe u aan de slag kunt gaan en hoe u kunt slagen. Beheers risico’s, beheer projecten en laat uw mensen slagen met eenvoudige maar ingrijpende verschuivingen in het denken.
De auteurs leggen krachtige concepten uit, zoals de kunst van de mogelijke bottom-up-intelligentie, en waarom het goed is om vroegtijdig te falen, allemaal zonder risico van meer dan dertig dagen.
Ken Schwaber is mede-oprichter van de Agile-softwarebeweging en co-creator, met Jeff Sutherland, van de ” Scrum”-techniek voor het bouwen van software in 30 dagen. Jeff Sutherland was medeontvanger van het Agile Manifesto, wat het begin van de Agile-beweging markeerde.